REDOSLED POLAGANJA KURSEVA

Bez obzira što studenti mogu da slušaju i polažu kurseve proizvoljnim redosledom, preporuka je da se kursevi slušaju i polažu redom, od početnog ka naprednijem.

Optimalan redosled slušanja i polaganja kurseva za Java Programiranja:

  1. JAVA FUNDAMENTALS
  2. JAVA FOUNDATIONS
  3. JAVA PROGRAMMING

Optimalan redosled slušanja i polaganja kurseva za Baze podataka:

  1. DATABASE FOUNDATIONS
  2. DATABASE DESIGN AND PROGRAMMING WITH SQL
  3. DATABASE PROGRAMMING WITH PL/SQL
  4.  ORACLE APPLICATION EXPRESS – APPLICATION DEVELOPMENT FOUNDATIONS