VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU NEKI OD KURSEVA ORACLE ACADEMY PRATILI ŠKOLSKE 2015/16 I RANIJIH GODINA

Obzirom da su online kursevi Oracle Academy imali malo drugačiju strukturu prethodnih godina,  studenti koji su kurseve pratili školske 2015/16 i ranijih godina imaju pravo da dobiju sertifikate na osnovu sledećih pravila:

  1. Studenti koji su položili online ispite SAMO kursa Database Design imaju pravo da dobiju sertifikate za kurs Database Foundations (i sertifikat o položenom završnom ispitu i sertifikat o završenom online kursu)*

2. Studenti koji su položili online ispite kursa Database Design i kursa SQL Programming imaju pravo da dobiju sertifikate za kurs Database Design and Programming with SQL (i sertifikat o položenom završnom ispitu i sertifikat o završenom online kursu) i za kurs Database Foundations  (i sertifikat o položenom završnom ispitu i sertifikat o završenom online kursu).

3. Studenti koji su položili online ispite kursa Java Programming imaju pravo da dobiju sertifikate za kurs Java Foundations (i sertifikat o položenom završnom ispitu i sertifikat o završenom online kursu) i za kurs Java Programming (i sertifikat o položenom završnom ispitu i sertifikat o završenom online kursu)**.

4. Svi studenti koji su ranije slušali neke od kurseva i koji su se prijavili (će se prijaviti) za dobijanje sertifikata, na osnovu uvida u njihov transkript u iLearning sistemu dobiće mail sa spiskom sertifikata za koje su ostvarili uslove, kao i podacima za uplatu.

* U prethodnoj verziji Database Design je bio poseban kurs, a sada je spojen sa SQL Programming uz određene izmene u silabusu kursa (sada se kurs zove Database Design and Programming with SQL). Takođe je u novom Oracle iLearning sistemu uveden  kurs Database Foundations. Na osnovu silabusa kursa, stari kurs Database Design  ekvivalentan je sadašnjem kursu Database Foundations**

** Slično kao za baze važi i za programiranje. U starom Oracle iLearning sistemu nije postojao poseban kurs Java Foundations, već je to gradivo bilo obuhvaćeno u okviru kursa Java Programming. U novom Oracle iLearning sistemu kurs Java Programming je podeljen na dva dela: Java Foundations i Java Programming.