U okviru Oracle Academy pri Džon Nezbit univerzitetu svake godine organizovaće se više ciklusa besplatnih kurseva.

U toku je prijava za prvi ciklus.

Svaki student Džon Nezbit univerziteta može u svakom ciklusu da izabere samo jedan kurs.

Trenutno se u ponudi nalazi šest kurseva i to tri kursa iz oblasti programiranja i tri kursa iz oblasti baza podataka.

Spisak ponuđenih kurseva

  • Java Fundamentals
  • Java Foundations
  • Java Programming
  • Database Foundations
  • Database Design and Programming with SQL
  • Database Programming with PL/SQL

Studenti kurseve mogu da slušaju i polažu u proizvoljnom redosledu, ali preporučena putanja je od lakšeg ka težem kursu. Za detalje pogledajte: http://oracleacademy.megatrend.edu.rs/index.php/vise-o-kursevima/.

Svaki kurs traje dva i po meseca.  Prva dva meseca student prati nastavne materijale na interaktivnoj Oracle iLearning platformi za učenje na daljinu.  U toku prva dva meseca, student je u obavezi da položi dva ili četiri (ovaj broj zavisi od konkretnog ispita) online ispita. Nakon toga, na osnovu dogovora sa sertifikovanim Oracle predavačem, studenti se dele u grupe od dva do pet članova za izradu Projekta (po želji, Projekti se mogu raditi i individualno).  Projekat predstavlja praktičnu primenu znanja koja je student stekao učeći iz materijala na iLearning platformi. Na primer, Projekat u okviru kursa Java Programming je aplikacija, gde su studenti primenili one funkcije koje su se obrađivale u materijalima na iLearning platformi. Nakon uspešne prezentacije Projekta, studenti dobijaju odgovarajući sertifikat.

Svi studenti koji uspešno polože online ispite i prezentuju Projekat dobijaju dva sertifikata: sertifikat o završenom online kursu Oracle Academy  (course completion certificate) i sertifikat o položenom Oracle Academy završnom ispitu (final exam certificate).

Studenti koji polože online ispite, a ne prezentuju Projekat, dobijaju sertifikat o završenom online kursu Oracle Academy (course completion certificate).

Svi kursevi su besplatni. Studenti plaćaju samo administrativne troškove i troškove štampanja sertifikata. Plaćanje se vrši nakon završetka obuke i to: studenti koji ostvare uslove samo za sertifikat o završenom online kursu plaćaju 1.500 dinara, dok studenti koji ostvare uslove za oba sertifikata plaćanju 2.500 dinara.

Svi studenti koji polože makar jedan ispit Oracle Academy biće registrovani na Portalu (o kojem će biti naknadno obaveštenje), gde će budući poslodavac moći da po matičnom broju potraži kandidata i da vidi njegove kredencije.

INFORMACIJE O PRVOM CIKLUSU KURSEVA ORACLE ACADEMY

21.3.2017. – 28.3.2017. – PRIJAVA STUDENATA NA KURS (detalji)

30.3.2017. – UVODNO PREDAVANJE (korišćenje iLearning portala i diskusija o svakom kursu pojedinačno), 17h, KL2, Bulevar umetnosti 29

1.4.2017. – 31.5.2017. – ONLINE OBUKA

1.6.2017. – PREDAVANJE O PROJEKTIMA (objašnjenje Projekata za svaki kurs i podela studenata u timove) (detalji)

15.6.2017. – 16.6.2017. – PREZENTOVANJE PROJEKATA

23.6.2017. – DODELJIVANJE SERTIFIKATA

INFORMACIJE ZA STUDENTE KOJI SU ŠKOLSKE 2015/16 GODINE PRATILI ONLINE KURSEVE ORACLE ACADEMY

Svi studenti koji su završili neki od kurseva Oracle Academy ranijih godina (online deo ili online deo + Projekat), a žele sertifikat, treba da pošalju mail na adresu oracleacademy@naisbitt.edu.rs (detalji)

Za sve ostale informacije o Oracle Academy sertifikatima pošaljite mail na adresu oracleacademy@naisbitt.edu.rs i navedite Subject “Pitanje”.